มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันที่ 14 ธันวาคม 2564


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ณิชชา สุวรรณพนัง

วิทยากร :วิลาสินี โสภาพล นักวิชาการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

ประเด็น : การศึกษาดูงานภาคใต้ของหลักสูตร 4ส. 11 กรณีศึกษาพื้นที่เบตง

ติดตามรับฟังได้ทาง

สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz , Am 1071 KHz และพร้อมทั้ง 14 เครือข่ายทั่วประเทศ ในเวลา 20.00 -21.00 น.

ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์

http://tpchannel.org

ทาง Mobile Application : TPchannel

และทาง Facebook แฟนเพจ: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

และรับฟังย้อนหลังได้ทาง Youtube TPChannel และ KPI Channel

สามารถดาวน์โหลดแอพTPchannelฟรี ได้ที่ AppStore สำหรับระบบ iOS และที่ Play Store สำหรับระบบ Android

ไฟล์เสียง :1041_f_20210114170701.mp3


รายการย้อนหลัง :