สภาชาวบ้าน 4 ธันวาคม 2563


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :-นิสลา คุ้มพงศ์

วิทยากร :-คุณสมฤดี จันทร์สุวรรณ

โครงการควบคุม/ลดมลภาวะฝุ่นละอองเกินมาตรฐานในเขตควบคุมมลพิษ (เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี)

ไฟล์เสียง :940_f_20201211162636.mp3


รายการย้อนหลัง :