มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563


จำนวนผู้เข้าชม :1


ผู้จัดรายการ :ณิชชา สุวรรณพนัง

วิทยากร :ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

ประเด็น... ควันหลง KPI congress : สรุปภาพรวมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 22 ประจำปี 2563

ติดตามรับฟังได้ทาง

สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz , Am 1071 KHz และพร้อมทั้ง 14 เครือข่ายทั่วประเทศ ในเวลา 20.00 -21.00 น.

ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์

http://tpchannel.org

ทาง Mobile Application : TPchannel

และทาง Facebook แฟนเพจ: วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

และรับฟังย้อนหลังได้ทาง Youtube TPChannel  และ KPI Channel

สามารถดาวน์โหลดแอพTPchannelฟรี ได้ที่ AppStore สำหรับระบบ iOS และที่ Play Store สำหรับระบบ Android

ไฟล์เสียง :875_f_20201111063549.mp3


รายการย้อนหลัง :