มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563


จำนวนผู้เข้าชม :2


ผู้จัดรายการ :นิศรา เพ็งขำ

วิทยากร :ณัชชาภัทร อมรกุล นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประเด็น...การฆ่าหมู่ในอินโดนีเซีย ค.ศ.1965

ติดตามรับฟังได้ทาง
สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz , Am 1071 KHz และ พร้อมทั้ง 14 เครือข่ายทั่วประเทศ ในเวลา 20.00 - 21.00 น. 
ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ 
http://tpchannel.org
ทาง Mobile Application : TPchannel
และทาง Facebook แฟนเพจ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
และรับฟังย้อนหลังได้ทาง Youtube TP Channel และ KPI Channel

สามารถดาวน์โหลดแอพ TPchannel ฟรี ได้ที่ App Store สำหรับระบบ iOS และที่ Play Store สำหรับระบบ Android

ไฟล์เสียง :725_f_20200914105145.mp3


รายการย้อนหลัง :