สภาชาวบ้าน 6 กรกฎาคม 2563


จำนวนผู้เข้าชม :3


ผู้จัดรายการ :-นิสลา คุ้มพงศ์

วิทยากร :-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรภัทร์ ลอยวิรัตน์ / คุณเปรมมินทร์ เทพอาจ

โครงการการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทางเลือก

ไฟล์เสียง :552_f_20200708102227.mp3


รายการย้อนหลัง :