ศบค. เผยจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 15 ราย เป็นชายไทยที่กลับจากต่างประเทศ 9 ราย ชายต่างชาติ 6 ราย

7ต.ค. 63 - ศบค. เผยจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 15 ราย เป็นชายไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ9 ราย ในจำนวนนี้ 6 ราย เป็นทหารไทยที่กลับจากภารกิจในซูดานใต้ ขณะที่อีก 6เป็นชายชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากอินเดีย สหรัฐฯ และบังคลาเทศ 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เผยพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทย  15 ราย แบ่งเป็นชายไทย 9 ราย ในจำนวนนี้ 6 รายเป็นทหารไทยที่กลับจากภารกิจที่ซูดานใต้ อายุระหว่าง 27-50 ปี

อีก1 ราย อายุ 54ปี ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดินทางกลับจากเมียนมา อีก 1 ราย อายุ 36 ปี เดินทางจากฮ่องกง และอีก 1 ราย อายุ 31 ปีเดินทางจากสหรัฐอเมริกา ส่วนอีก 6 ราย เป็นชายต่างชาติ ประกอบด้วย ชาวอินเดีย 2ราย ชาวอเมริกา 2 ราย และชาวบังคลาเทศ 2 ราย ทั้งหมดเข้าพัก StateQuarantine ขณะที่ ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกมีจำนวนผู้ป่วยสะสมกว่า36.02 ล้านคน ในเอเชียมีประเทศที่พบผู้ป่วยสูงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ อินเดียบังคลาเทศ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเมียนมา ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่140 จำนวนผู้ป่วยสะสม 3,615 ราย

          นอกจากนี้ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เผยสถานการณ์ในฝรั่งเศส เกิดการแพร่ระบาดในกรุงปารีสเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง  จึงสั่งปิดผับบาร์ให้เปิดร้านอาหารได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขจำกัด และต้องปิดก่อนถึงเวลา 22.00น. บังคับใช้ 15 วัน เริ่ม 6 ต.ค. 63

ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง