นายสุรพล อดีต ส.ส เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เตรียมฟ้องทวงค่าเสียหายจาก กกต.ให้ใบส้มจากกรณีใส่ซองทำบุญช่วงเลือกตั้ง

29 .. 63 - นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต . เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แถลงหลังศาลฎีกาพิพากษาคืนความยุติธรรมจากกรณี กกต.ให้ใบส้มคดีใส่ซองทำบุญช่วงเลือกตั้ง เตรียมเดินหน้าฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคืนจาก กกต.

นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีต .เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย แถลงที่รัฐสภาหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษายกคำร้องกรณีกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง(ใบส้ม)ไว้เป็นการชั่วคราว 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เม..2562 จากรณีถูกกล่าวหาใส่ซองทำบุญ 2,000 บาท มีความผิดตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 73(2) ฐานให้เงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชนสมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใดในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ว่าตนได้ยื่นคัดค้านขอชี้แจงไปแล้วว่าเป็นการบริจาคส่วนตัว เพื่อถวายเป็นค่าบูชาเทียน และถวายนาฬิกา และในช่วงเช้าวันนี้(29..)ศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษาคืนความยุติธรรมให้แก่ตน โดยยกคำร้องข้อกล่าวหาของ กกตจึงถือเป็นการคืนสิทธิ คืนอำนาจ ให้กับชาวเชียงใหม่ที่ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ตนกว่า 5.4 หมื่นคะแนน

ขณะที่ทนายความของนายสุรพล ระบุว่าจากนี้จะดำเนินการตามข้อกฎหมาย ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับ กกตหากกกตยังไม่พิจารณาเรื่องดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะเดินหน้าเอาผิดตามกฎหมายต่อไป

ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง