ประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยรายใหม่โควิด-19 ขณะกรมควบคุมโรคห่วงผู้ชุมนุม ขอสังเกตอาการในระยะ 14 วัน

21 ก.ย. 63 - ศบค. เผยสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ แต่สถานการณ์ในเมียนมายังน่าห่วงเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 400 คน ด้านกรมควบคุมโรค ห่วงผู้ชุมนุม ขอกลับไปสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน 

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เผยวันนี้(21 ก.ย. 63)ประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ส่งผลให้คงจำนวนผู้ป่วยสะสมจำนวน 3,305ราย ติดเชื้อในประเทศ 2,445ราย อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 568 ราย ผู้ป่วยหายแล้ว 3,342ราย รักษาอยู่ 105 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย  ส่วนสถิติผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายในประเทศไทยรายพื้นที่พบมากที่สุดที่กรุงเทพฯและนนทบุรี 1,900 ราย รองลงมาที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตามลำดับอย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแถลงแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยว่า จากสภาพอากาศที่ชื้น มีฝนประกอบกับผู้ร่วมชุมนุมพักผ่อนน้อย อาจทำให้ป่วยเป็นไข้หวัดหรือโรคระบบทางเดินหายใจรวมทั้งเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ได้ง่ายจึงขอความร่วมมือทุกคนที่กลับจากการชุมนุม ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองจนครบ 14วัน เนื่องจากโควิด-19 และไข้หวัดมีอาการใกล้เคียงกันมา ขอให้วัดไข้ ใส่หน้ากากแยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว หากพบว่ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก การรับรส กลิ่นลดลงให้ไปรับการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

                ขณะที่ สถานการณ์โควิด-19 ในเมียนมาซึ่งเผยโดยกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาของเมียนมา ระบุพบจำนวนผู้ป่วยโควิด-19รายใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงสูงถึง 393 ราย ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสม 5,263 รายผู้เสียชีวิต 81 ราย รักษาหายแล้ว 1,188 ราย หลังเกิดการระบาดรอบ 2 ตั้งแต่วันที่16 ส.ค. 63 จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถานการณ์โควิด-19ทั่วโลกยังมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมจำนวนตั้งแต่ม.ค. 63 ถึงปัจจุบันกว่า 31.2 ล้านคน ประเทศที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 5 อันดับได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซีย และโคลอมเบียส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 133 ของโลก ขณะประเทศแถบเอเชียที่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ ซาอุดิอาระเบีย และปากีสถาน

ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง