โฆษกพรรคพลังประชารัฐ ระบุ ฝ่ายค้านอภิปรายรัฐบาลเป็นการใช้กลไกสภา และเป็นโอกาสดีให้ ครม. แจงการทำงาน

.. 63 - โฆษกพรรคพลังประชารัฐ แจงการอภิปรายรัฐบาล ถือเป็นการใช้กลไกสภาและเป็นโอกาสให้นายกฯ และครม.ชี้แจงการทำงาน มุ่งให้การอภิปรายสร้างสรรค์ ส่วนกรณี ..รัฐบาลถอนชื่อจากญัตติเสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคก้าวไกล เห็นว่าพรรคร่วมควรยึดมติวิปเป็นหลัก


 

นางพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ .กรุงเทพฯ และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปรัฐบาลในวันนี้ (9 .. 63) ว่าถือเป็นเรื่องดีในการใช้กลไกสภา และเป็นโอกาสดีในการที่นายกฯ และคณะรัฐมนตรี (ครม.)​ได้มาชี้แจงข้อซักถามและประเด็นต่าง  ที่อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เชื่อว่าการอภิปรายและการชี้แจงจะผ่านไปด้วยดี เนื่องจากวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลได้หารือกันแล้วที่จะเน้นให้การอภิปรายสร้างสรรค์ ส่วนกรอบเวลาที่ฝ่ายรัฐบาลได้รับรวม 5 ชั่วโมงนั้นเน้นให้ ครม.ได้ชี้แจง


โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ ..ประชาธิปัตย์ และ ..พรรคร่วมรัฐบาลบางส่วน ถอนชื่อออกจากการเสนอญัตติของพรรคก้าวไกลที่เสนอขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ตัดสิทธิ์ ..ในการเลือกนายกฯ ว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของพรรครัฐบาล แต่ตามธรรมเนียมปฏิบัติ และหลักการทำงานร่วมกันของพรรคร่วมรัฐบาล รวมถึงมารยาททางการเมืองแล้ว พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคควรยึดมติของวิปรัฐบาลเป็นหลัก ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีการพูดคุยกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมาก่อนหน้าแล้ว


ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง