ส.ส.ก้าวไกล เรียกร้องนายกฯ ลงนามยุติโครงการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน จ. พัทลุง

. 63 - ..ก้าวไกล เรียกร้องนายกฯ ลงนามยุติโครงการสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว .ป่าบอน พัทลุง ของกรมชลประทาน แม้ กมธ.งบประมาณฯ มีมติตัดงบ  ชี้ส่อทุจริต กระทบประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร .บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล แถลงว่าคณะกรรมาธิการ (กมธ.)​ วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2564 ได้มีมติตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างเขื่อนเหมืองตะกั่ว ป่าบอน .พัทลุง ของกรมชลประทาน ตามที่เครือข่ายรักษ์โตนสะตอ ยื่นร้องเรียนและชุมนุมคัดค้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทำเนียบรัฐบาลแล้ว อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้คัดค้านซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ยังมีความกังวล เนื่องจากที่ผ่านมาพบความผิดปกติในรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)​ การนำรายชื่อบุคคลนอกพื้นที่จำนวน 106 รายชื่อ เข้ามาอยู่ในพื้นที่เพื่อรับสิทธิ์ค่าชดเชย ขณะที่บ้านของแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านถูกยิงขู่ด้วยอาวุธสงคราม นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเป็นป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนไม่ต้องการให้มีการบุกรุกทำลาย ประกอบกับบริเวณใกล้เคียงในรัศมี 3 กิโลเมตรและ 10 กิโลเมตรมีเขื่อนกักเก็บน้ำแล้ว

ดังนั้น  กลุ่มผู้คัดค้านจึงยังคงขอปักหลักชุมนุมเพืีอให้นายกฯ ลงนามสั่งการยุติโครงการ ขณะที่ ..พรรคก้าวไกลจะตั้งกระทู้ถามต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอทราบแนวทางแก้ปัญหาให้กับประชาชน


ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง