ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย ขอสองกระทรวงช่วยปรับปรุงถนนสำหรับขนส่งสินค้าเกษตร

20 ส.ค. 63 – ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย ขอรมว.มหาดไทยและคมนาคม ปรับปรุงถนนในเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตรที่มีสภาพชำรุด พร้อมเพิ่มไฟส่องสว่างในเส้นทางหลักและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล

นายธนกร ไชยกุล ส.ส. ยโสธร พรรคเพื่อไทย กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าถนนในหลายพื้นที่ของจังหวัดที่ประชาชนใช้สำหรับขนส่งผลิตผลทางการเกษตรชำรุดทรุดโทรมหลายแห่งเป็นถนนลูกรัง จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น และจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนจากถนนลูกรังเป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบด้วยถนนบ้านศรีสว่าง ต.ศรีแก้ว  อ.เลิงนกทา ไปบ้านโนนประทาย ต.หนองแหน อ.กุดชุมถนนบ้านหนองบึง ต.ห้องแซง ไปบ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา ถนนบ้านปลาดุกต.โนนเปือย อ.กุดชุม ไปบ้านห้วยยาง ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ และถนนในหลายหมู่บ้านอาทิ ที่บ้านนาเรียง บ้านดอนโบม บ้านคำน้อย บ้านศรีชุมพล บ้านจำปา

                นอกจากนี้ขอให้ทั้งสองกระทรวงปรับผิวจราจรและไฟส่องสว่างบนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 221 เขตเทศบาลต.สามแยก ถึงเทศบาล ต.เลิงนกทา และเส้นทางสามแยกกุดโจด จ.ยโสธร ไปยัง อ.หนองพอกจ.ร้อยเอ็ด รวมทั้งขอให้ขยายทางและระบบไฟฟ้าถนน 2116 ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลในปีที่ผ่านมาด้วย

ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง