สว.สุรเดช วอน ก.คลังอนุมัติงบ พ.ร.ก.เงินกู้ ให้โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ช่วยชาวสวนทุเรียนใน จ.ปราจีนบุรี

18 ส.ค. 63 – สว.สุรเดช ระบุ เกษตรกรสวนทุเรียนจ.ปราจีนบุรี ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำวอนกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา และอนุมัติงบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้  สร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ

นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่าจากการลงพื้นที่โครงการส.ว.พบประชาชนที่ จ. ปราจีนบุรี เกษตรกรในพื้นที่  ต.ไม้ลาย ต.บ้านพระ และ ต.ไม้เค็ด อ.เมืองมีข้อร้องเรียนถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งส่งผลต่อสวนทุเรียน จึงต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือโดยเฉพาะกระทรวงการคลังอาจอนุมัติงบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ ซึ่งเป็นการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาจัดสร้างเป็นโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จากแนวบ้านโคกกระจ่างจนถึงบ้านไม้เค็ดขณะที่ประชาชนในพื้นที่จะขอบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มบริหารจัดการการใช้น้ำและขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟเองเพื่อประโยชน์ต่อพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 3 พันไร่ ประชาชนกว่า 700 ครัวเรือนอย่างไรก็ตามเห็นว่าการจัดทำโครงการในลักษณะนี้เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในพื้นที่ปราจีนบุรีที่ต. ดงพระราม ต.บ้านพระ และ ต.ดงขี้เหล็ก

ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง

ขอบคุณภาพจาก Senate Channel