ส.ส.มหาสารคาม รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรม จากอดีตนายก อบต. หนองแวง ถูกกล่าวหาทุจริตในการจัดสอบแข่งขันพนักงาน อบต.

13 .. 63 – นายสุทิน ..มหาสารคาม รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมจากอดีตนายก อบตหนองแวง และคณะ กรณีถูกกล่าวหาทุจริตในการจัดสอบแข่งขันพนักงาน อบตของ .มหาสารคาม ปี 2557 

นายสุทิน คลังแสง .มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย รับเรื่องร้องเรียนจาก นายหมั่น แสงสิทธิ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองแวง .กุดรัง .มหาสารคาม และคณะ เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (...) ชี้มูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการจัดสอบแข่งขันพนักงานของ อบต.ใน .มหาสารคาม ประจำปี 2557 จำนวน 31 แห่ง ซึ่งบางแห่งพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว และทางคณะได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในชั้นไต่สวนของ ..อย่างไรก็ตาม นายหมั่น ยืนยันว่าตนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดสอบแข่งขันดังกล่าวโดยยึดตามระเบียบหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีเอกสารหนังสืออ้างอิงทุกขั้นตอน ไม่มีขั้นตอนใดที่ดำเนินการนอกเหนือระเบียบ และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตใด ทั้งสิ้น จึงต้องการขอความเป็นธรรม และขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อแสดงความถูกต้อง

ด้าน นายสุทิน กล่าวภายหลังรับหนังสือร้องเรียนว่า จะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาศึกษาหาข้อเท็จจริงตามขั้นตอนต่อไป

ชื่นใจ แดนไธสง / ข่าว

ลักขณา เทียกทอง / เรียบเรียง