รองประธาน กมธ. สภาผู้แทนราษฎร และ รมช.คมนาคม รับเรื่องร้องเรียนจากสมัชชาสุขภาพ จ.นครปฐม หวั่นการสร้างสนามบินในพื้นที่ผลกระทบชีวิตและสุขภาพประชาชน

5 ส.ค. 63 - รองประธานกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร และ รมช.คมนาคม รับเรื่องร้องเรียนจากสมัชชาสุขภาพ จ.นครปฐม หวั่นการสร้างสนามบินในพื้นที่ผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพประชาชน 

นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส .นครปฐม พรรคก้าวไกล ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ (กมธ.)คมนาคม สภาผู้แทนราษฎร รับเรื่องเรียนจากตัวแทนสมัชชาสุขภาพ จ.นครปฐม ที่ระบุถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากจะมีการสร้างสนามบินขึ้นในพื้นที่นครปฐมตามที่รัฐบาลมีโครงการ ซึ่งสมัชชาฯ ได้ทำการศึกษารวบรวมมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ประกอบกับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเสนอให้กรรมาธิการพิจารณา ซึ่งภายหลังรับเรื่องร้องเรียนแล้ว รองประธานกรรมาธิการคมนาคม ระบุว่าจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในคณะกรรมาธิการดูว่าการสร้างสนามบินดังกล่าวมีความเหมาะสม เกิดประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่หรือมีความเสียหายมากกว่ากัน และหากเกิดประโยชน์จะมีการเยียวยาที่เหมาะสมอย่างไร ต้องเข้าไปดูในรายละเอียด อย่างไรก็ตาม ยืนยันไม่ก้าวล่วงการทำหน้าที่ของรัฐบาล แต่ในฐานะกรรมาธิการซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจะทำหน้าที่ศึกษา พิจารณา ตรวจสอบ
      ขณะเดียวกัน สมัชชาสุขภาพ จ.นครปฐม ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง (รมช.) คมนาคม ในประเด็นดังกล่าวด้วย และทาง รมช.คมนาคม  กล่าวให้ความมั่นใจต่อสมัชชาฯ ว่าแม้รัฐบาลจะมีโครงการสร้างสนามบิน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนกรมท่าอากาศยาน เพื่อให้มีสนามบินรองรับเครื่องบิน Private jet ที่สนามบินของการท่าอากาศยานอย่างสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองไม่สามารถรองรับได้เพราะมีปัญหาความแออัดจำนวนเที่ยวบินเข้าใช้บริการกว่าสามล้านเที่ยวบินตลอดปีที่ผ่านมา จึงมีการพิจารณาพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพฯ รองรับ Private jet ที่มีความต้องการเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้การดำเนินการจะต้องผ่านการพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(EIA) และโดยเฉพาะผลกระทบด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม(EHIA) ซึ่งสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมต้องอนุญาตเท่านั้นจึงจะดำเนินการโครงการ

ชื่นใจ แดนไธสง/ข่าว
ลักขณา เทียกทอง/เรียบเรียง